header

Poľnohospodárske družstvo

Mlynská 8

919 26 Zavar

Tel: 033/559 74 53

IČO: 00208451

Kontakty
# Meno Pozícia Telefón Mobilný telefón Fax
1 Ing. Peter Holček predseda 033 559 71 11 0908 770 422 033 559 74 55
2 Ing. Ivana Mrvová hlavný ekonóm 033 559 74 53 kl. 103 0917 719 906 033 559 74 53
3 Ing. František Malovec podpredseda, hlavný agronóm 033 559 61 31 0908 766 218 033 559 64 51
4 Ing. Stanislav Tománek hlavný mechanizátor 033 559 61 31 0908 766 219 033 559 64 51
5 Miroslav Bartovič hlavný zootechnik 033 559 61 31 0908 711 036 033 559 64 51
6 Ing. Janka Antalová evidencia pôdy 0915 838 635