header

Poľnohospodárske družstvo

Mlynská 8

919 26 Zavar

Tel: 033/559 74 53

IČO: 00208451

Ing. František Malovec
podpredseda, hlavný agronóm

Telefón: 033 559 61 31
Fax: 033 559 64 51
Mobilný telefón: 0908 766 218