header

Poľnohospodárske družstvo

Mlynská 8

919 26 Zavar

Tel: 033/559 74 53

IČO: 00208451

Ing. Janka Antalová
evidencia pôdy

Mobilný telefón: 0915 838 635