header

Poľnohospodárske družstvo

Mlynská 8

919 26 Zavar

Tel: 033/559 74 53

IČO: 00208451

Erika Barošová
sekretariát

Telefón: 0905 589 136
Mobilný telefón: pdzavar@pdzavar.sk