header

Poľnohospodárske družstvo

Mlynská 8

919 26 Zavar

Tel: 033/559 74 53

IČO: 00208451

Profil verejného obstarávateľa | Tlačiť |

 

Názov zákazky: Modernizácia strojového parku

Uverejnené vo Vestníku VO č. 127/2013 - 01.07.2013, zn. 10919 – WYT

 

Otváranie časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 18.07.2013 o 10:15 hod

Otváranie častí ponuky označenej, ako „Kritéria“ sa uskutoční 05.08.2013 o 14:00 hod

Posledná úprava Streda, 07 August 2013 07:20